அதிமுகவினர் போல இணைத்தில் எழுதி தற்போதைய தலைமை வசை பாடுபவர்களை அடையாளம் காணுவோம்..

சின்னம்மாவுக்கு எதிராக களமாடிக்கிட்டு இருப்பவர்களில் பலர் இப்படித்தான்..

பாராட்டுபவர்கள் பாராட்டலாம்..

https://www.facebook.com/kvedhanthasami.vedha

https://www.facebook.com/groups/768204793279837/permalink/926969704070011/

No comments:

Post a Comment